shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0891.801.469
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 3 september 2020
Begindatum:3 september 2007
Naam:TBI DESIGN
Taal van de naam niet gespecifieerd, sinds 7 november 2016
Adres van de zetel: Boulevard d'Herbatte 125 Stratenplan
5000 Namur
Sinds 2 juni 2016

Doorgehaald adres sinds 12 december 2019(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 29 augustus 2007
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (3) Ervier ,  Fabrice  Sinds 2 juni 2016
Curator (aanstelling door rechtbanken) Brichart ,  Jean  Sinds 3 september 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 27 maart 2017
 
Ruwbouw
Sinds 27 maart 2017
 
Algemeen aannemer
Sinds 27 maart 2017
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 27 maart 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 27 maart 2017
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 27 maart 2017
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 27 maart 2017
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)
BTW 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 27 maart 2017
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 27 maart 2017
BTW 2008  43.110  -  Slopen
Sinds 27 maart 2017
BTW 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 27 maart 2017
BTW 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 27 maart 2017
BTW 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 27 maart 2017
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(2)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(3)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug