shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0892.242.721
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 24 september 2007
Begindatum:24 september 2007
Naam:Network Technology Fast Service SPRL
Naam in het Frans, sinds 24 september 2007
Afkorting: NTFS SPRL
Naam in het Frans, sinds 24 september 2007
Adres van de zetel: Rue Saint-Joseph 15
6927 Tellin
Sinds 2 september 2013
Telefoonnummer:
084/77.9002 Sinds 2 september 2013(1)
Faxnummer:
084/77.9003 Sinds 2 september 2013(1)
E-mail:
lionel@ntfs.beSinds 2 september 2013(1)
Webadres:
www.ntfs.be Sinds 2 september 2013(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 24 september 2007
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (3) Chauvier ,  Lionel  Sinds 24 september 2007
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 3 oktober 2007
 
Elektrotechniek
Sinds 8 mei 2013
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 28 november 2017
Onderworpen aan btw
Sinds 1 oktober 2007
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 8 mei 2013
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

Btw 2008  47.410  -  Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  62.020  -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  77.399  -  Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  95.110  -  Reparatie van computers en randapparatuur
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

RSZ2008  62.020 -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 28 november 2017
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar21 september 2007
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2008
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(3)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug