shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0893.159.865
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 10 februari 2006
Begindatum:10 februari 2006
Naam:VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA
Naam in het Nederlands, sinds 10 februari 2006
Adres van de zetel: Koning Albert II-laan 20   bus 21
1000 Brussel
Sinds 12 december 2006
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Overheid van het Vlaamse Gewest en van de Vlaamse Gemeenschap
Sinds 10 februari 2006
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Algemeen lasthebber Sels ,  Joris  Sinds 14 augustus 2006
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2008
Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 2011
Aanbestedende overheid
Sinds 10 februari 2006
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  84.130  -  Openbaar bestuur op het gebied van het bedrijfsleven; stimuleren van het bedrijfsleven
Sinds 1 februari 2011
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  84.120 -  Openbaar bestuur op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en andere sociale dienstverlening, m.u.v. sociale verzekeringen
Sinds 1 januari 2008
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug