shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0893.722.564
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 26 november 2007
Begindatum:26 november 2007
Naam:SAJEA Tax, Audit & Accountancy
Naam in het Frans, sinds 30 juni 2016
Afkorting: SAJEA
Naam in het Frans, sinds 30 juni 2016
Adres van de zetel: Washingtonstraat 34 Stratenplan
1050 Elsene
Sinds 5 augustus 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:
www.sajea.be Sinds 5 augustus 2016(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 30 juni 2016
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (3) Saucez ,  Jean  Sinds 30 juni 2016
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 26 maart 2019
Onderworpen aan BTW
Sinds 8 september 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Erkend door het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB)
Sinds 6 september 2016
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)
BTW 2008  69.202  -  Boekhouders en boekhouders-fiscalisten
Sinds 8 september 2016
BTW 2008  69.201  -  Accountants en belastingconsulenten
Sinds 8 september 2016
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)
RSZ2008  69.202 -  Boekhouders en boekhouders-fiscalisten
Sinds 26 maart 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 1 juli
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 januari 2016
Einddatum uitzonderlijk boekjaar1 juli 2017
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(3)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug