shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0893.722.564
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 26 november 2007
Begindatum:26 november 2007
Maatschappelijke Naam:SAJEA Tax, Audit & Accountancy
Benaming in het Frans, sinds 30 juni 2016
Afkorting: SAJEA
Benaming in het Frans, sinds 30 juni 2016
Adres van de maatschappelijke zetel: Washingtonstraat 34 Stratenplan
1050 Elsene
Sinds 5 augustus 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:
www.sajea.be Sinds 5 augustus 2016
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 30 juni 2016
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Saucez ,  Jean  Sinds 30 juni 2016
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 8 september 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Erkend door het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB)
Sinds 6 september 2016
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008*
BTW 2008  69.202  -  Boekhouders en boekhouders-fiscalisten
Sinds 8 september 2016
BTW 2008  69.201  -  Accountants en belastingconsulenten
Sinds 8 september 2016
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 70.000 EUR
Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 1 juli
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 januari 2016
Einddatum uitzonderlijk boekjaar1 juli 2017
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. Naar boven   Terug