shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0893.849.357
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 11 augustus 2014
Begindatum:30 november 2007
Maatschappelijke Naam:LEVAGE ENGINEERING
Benaming in het Frans, sinds 30 november 2007
Adres van de maatschappelijke zetel: Rue Roland(LV) 65 Stratenplan
5170 Profondeville
Sinds 30 november 2007
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 30 november 2007
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Gonzalez-Perez ,  Alfonso  Sinds 30 november 2007
Curator (aanstelling door rechtbanken) Leblanc ,  Céline  Sinds 11 augustus 2014
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 21 januari 2008
 
Elektrotechniek
Sinds 21 januari 2008
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 2008
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  46.140  -  Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en luchtvaartuigen
Sinds 1 januari 2008
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug