shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0895.611.193
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 18 mei 2020
Begindatum:8 februari 2008
Naam:FREDERIC GIANQUINTO
Naam in het Frans, sinds 8 februari 2008
Adres van de zetel: Rue Mabotte 243 Stratenplan
4101 Seraing
Sinds 8 februari 2008
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 8 februari 2008
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Gianquinto ,  Frédéric  Sinds 8 februari 2008
Curator (aanstelling door rechtbanken) Bodëus ,  Alain  Sinds 18 mei 2020
Curator (aanstelling door rechtbanken) Renaud ,  Jean  Sinds 18 mei 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 26 februari 2008
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 26 februari 2008
Vrijstelling
Sinds 26 februari 2008
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 maart 2008
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 maart 2008
BTW 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 1 maart 2008
BTW 2008  95.290  -  Reparatie van andere consumentenartikelen
Sinds 1 maart 2008
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug