shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0896.426.884
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 19 februari 2018
Begindatum:13 maart 2008
Naam:AW Productions
Naam in het Frans, sinds 10 maart 2008
Ambtshalve doorhaling: Doorhaling ten gevolge van niet-neerlegging jaarrekening (1)
Sinds 16 september 2016
Adres van de zetel: Rue de la Source 10
4300 Waremme
Sinds 1 juni 2011
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 10 maart 2008
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Curator (aanstelling door rechtbanken) Proumen ,  Léon-Pierre  Sinds 19 februari 2018
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 mei 2008
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  61.900  -  Overige telecommunicatie
Sinds 24 september 2015
Btw 2008  46.170  -  Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen
Sinds 2 februari 2016
Btw 2008  46.510  -  Groothandel in computers, randapparatuur en software
Sinds 1 mei 2008
Btw 2008  47.782  -  Detailhandel in fotografische en optische artikelen en in precisieinstrumenten in gespecialiseerde winkels
Sinds 24 september 2015
Btw 2008  63.120  -  Webportalen
Sinds 1 mei 2008
Btw 2008  63.990  -  Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e. g.
Sinds 1 mei 2008
Btw 2008  74.300  -  Vertalers en tolken
Sinds 1 mei 2008
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Deze administratieve doorhaling geeft aan dat de entiteit haar jaarrekening niet heeft neergelegd bij de Nationale Bank van België en dit gedurende tenminste 3 opeenvolgende boekjaren.

(2)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug