shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0897.182.494
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 27 maart 2008
Begindatum:27 maart 2008
Naam:TECTRONIC
Naam in het Nederlands, sinds 27 maart 2008
Adres van de zetel: Grietestraat 2
8810 Lichtervelde
Sinds 27 maart 2008
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 27 maart 2008
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Mouton ,  Tony  Sinds 27 december 2011
Zaakvoerder (2) Steelandt ,  Annelies  Sinds 1 oktober 2009
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 28 april 2008
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 oktober 2014
Onderworpen aan btw
Sinds 1 mei 2008
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  47.410  -  Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 mei 2008
Btw 2008  46.496  -  Groothandel in sport- en kampeerartikelen, met uitzondering van fietsen
Sinds 23 januari 2012
Btw 2008  47.640  -  Detailhandel in sport- en kampeerartikelen in gespecialiseerde winkels
Sinds 23 januari 2012
Btw 2008  77.210  -  Verhuur en lease van sport- en recreatieartikelen
Sinds 23 januari 2012
Btw 2008  80.200  -  Diensten in verband met beveiligingssystemen
Sinds 1 mei 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  77.392 -  Verhuur en lease van tenten
Sinds 1 oktober 2014
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug