shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0967.302.311
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 27 april 2001
Begindatum:27 april 2001
Naam:Brussels Hoofdstedelijk Parlement
Naam in het Nederlands, sinds 27 maart 2006
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale
Naam in het Frans, sinds 27 maart 2006
Adres van de zetel: Lombardstraat 69 Stratenplan
1000 Brussel
Sinds 27 april 2001
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Overheid van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest
Sinds 27 april 2001
Aantal vestigingseenheden (VE): 3  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Algemeen lasthebber Lichtert ,  Dirk  Sinds 1 juli 2008
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 12 juli 1989
Aanbestedende overheid
Sinds 27 april 2001
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  84.112 -  Overheden van gemeenschappen en gewesten
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug