shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:1000.321.606
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 26 september 2023
Begindatum:26 september 2023
Naam:AXEDA
Naam in het Frans, sinds 26 september 2023
Adres van de zetel: Rue du Fwâr Pachis(Sart-B.) 1
5330 Assesse
Sinds 26 september 2023
Telefoonnummer:
+32474798145 Sinds 26 september 2023
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
julien.s.paquet@gmail.comSinds 26 september 2023
Webadres:
gxp-training.com Sinds 26 september 2023
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 26 september 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 6 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 oktober 2023
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 oktober 2023
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 oktober 2023
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 oktober 2023
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  47.910  -  Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
Sinds 1 oktober 2023
Btw 2008  58.190  -  Overige uitgeverijen
Sinds 1 oktober 2023
Btw 2008  62.010  -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 1 oktober 2023
Btw 2008  63.120  -  Webportalen
Sinds 1 oktober 2023
Btw 2008  85.592  -  Beroepsopleiding
Sinds 1 oktober 2023
Btw 2008  85.599  -  Overige vormen van onderwijs
Sinds 1 oktober 2023
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar25 september 2023
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2024
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug