shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:1006.627.990
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 29 februari 2024
Begindatum:29 februari 2024
Naam:GAP Workshop
Naam in het Frans, sinds 29 februari 2024
Adres van de zetel: Avenue Iris Crahay 8
4130 Esneux
Sinds 29 februari 2024
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 29 februari 2024
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Andrien ,  Gregory  Sinds 29 februari 2024
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 april 2024
 
Motorvoertuigen intersectoraal
Sinds 1 april 2024
 
Motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 1 april 2024
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 april 2024
Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 2024
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 april 2024
 
 

Toelatingen

Intersectorale beroepsbekwaamheid motorvoertuigen
Sinds 1 april 2024
Beroepsbekwaamheid motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 1 april 2024
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 april 2024
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  45.402  -  Detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen
Sinds 1 april 2024
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar29 februari 2024
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2024
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug