shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:1006.771.017
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 5 maart 2024
Begindatum:5 maart 2024
Naam:Terra Alter Belgique
Naam in het Frans, sinds 5 maart 2024
Adres van de zetel: Rue de Milmort 690
4040 Herstal
Sinds 5 maart 2024
Telefoonnummer:
+3242405852 Sinds 5 maart 2024
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
rh@groupeterre.orgSinds 5 maart 2024
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap
Sinds 5 maart 2024
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 8 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 8 maart 2024
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 mei 2024
Onderworpen aan btw
Sinds 13 maart 2024
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 8 maart 2024
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 8 maart 2024
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  10.391  -  Verwerking en conservering van groenten, exclusief productie van diepgevroren groenten
Sinds 13 maart 2024
Btw 2008  10.850  -  Vervaardiging van bereide maaltijden en schotels
Sinds 13 maart 2024
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  10.391 -  Verwerking en conservering van groenten, exclusief productie van diepgevroren groenten
Sinds 1 mei 2024
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar29 februari 2024
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2024
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug