shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:1007.307.584
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 19 maart 2024
Begindatum:19 maart 2024
Naam:KSK
Naam in het Frans, sinds 19 maart 2024
Adres van de zetel: Rue Saint-Jean-en-Isle 22-24
4000 Liège
Sinds 19 maart 2024
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 19 maart 2024
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Klompers ,  Thierry  Sinds 19 maart 2024
Bestuurder Sicot ,  Antoine  Sinds 19 maart 2024
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Restaurateur of traiteur-banketaannemer
Sinds 23 maart 2024
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 23 maart 2024
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 25 april 2024
Onderworpen aan btw
Sinds 19 maart 2024
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 23 maart 2024
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid restaurateur / traiteur-banketaannemer
Sinds 23 maart 2024
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 23 maart 2024
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  56.101  -  Eetgelegenheden met volledige bediening
Sinds 19 maart 2024
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  56.101 -  Eetgelegenheden met volledige bediening
Sinds 25 april 2024
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar18 maart 2024
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2024
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug