shadow

Opgelet ! Deze vestigingseenheid werd stopgezet. De getoonde gegevens weerspiegelen de toestand op het moment van stopzetting van de vestigingseenheid.

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen

Ondernemingsnummer:0402.722.422
Status van de entiteit:Stopgezet
Ambtshalve doorhaling entiteit: Doorhaling ten gevolge van niet-neerlegging jaarrekening (1)
Sinds 20 juli 2013
Nummer van de vestigingseenheid:2.000.158.113
Status van de vestigingseenheid:Stopgezet
Sinds 1 juli 2017
Begindatum:1 januari 1965
Naam van de vestigingseenheid: KADOPRIX
Naam in het Nederlands, sinds 1 januari 1965
Adres van de vestigingseenheid:
Kleistraat   5
1730   Asse
Sinds 1 januari 1965
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Activiteiten Nacebel-code versie 2008(2)

Hoofdactiviteit: 43.22201 - Install. in gebouwen e.a. bouww. van : verwa.syst. op elektric., gas of stookolieapp., verwa.sketels, app. en leidingen voor ventilatie en klimaatregeling, enz.
Sinds 1 januari 2008
Hoofdactiviteit: 46.43101 - Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten
Sinds 1 januari 2008
Hoofdactiviteit: 46.49411 - Groothandel niet-elektrische huishoudapparaten
Sinds 1 januari 2008
 
 

(1)Deze administratieve doorhaling geeft aan dat de entiteit haar jaarrekening niet heeft neergelegd bij de Nationale Bank van België en dit gedurende tenminste 3 opeenvolgende boekjaren.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.