shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0400.069.570
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 28 november 1967
Begindatum:28 november 1967
Naam:Aelbrecht - Maes metaalconstructies
Naam in het Nederlands, sinds 30 oktober 2017
Adres van de zetel: Skaldenstraat 131
9042 Gent
Sinds 20 september 2004
Telefoonnummer:
09 251 76 10 Sinds 20 september 2004(1)
Faxnummer:
092517516 Sinds 20 september 2004(1)
E-mail:
info@aelbrechtmaes.beSinds 20 september 2004(1)
Webadres:
www.aelbrechtmaes.be Sinds 20 september 2004(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 15 juli 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0778.427.770   Sinds 15 juli 2022
Bestuurder 0778.427.869   Sinds 15 juli 2022
Vaste vertegenwoordiger Maes ,  Tom  (0778.427.770)   Sinds 9 december 2021
Vaste vertegenwoordiger Maes ,  Hans  (0778.427.869)   Sinds 8 december 2021
Zaakvoerder (2) Maes ,  Roland  Sinds 30 oktober 2017
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1968
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  25.110  -  Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  25.120 -  Vervaardiging van metalen deuren en vensters
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0459.165.039 (MAES ENGINEERING)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 oktober 2017
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug