shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0400.077.785
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 13 juli 1966
Begindatum:13 juli 1966
Naam:Chauffage Coussement
Naam in het Nederlands, sinds 13 juli 1966
Adres van de zetel: Antoon Catriestraat 33
9031 Gent
Sinds 1 januari 2023
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 13 juli 1966
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0824.746.161   Sinds 13 december 2021
Bestuurder Aelbrecht ,  Hendrik  Sinds 13 december 2021
Bestuurder Schepens ,  René  Sinds 13 december 2021
Vaste vertegenwoordiger Hoogstoel ,  Geert  (0824.746.161)   Sinds 13 december 2021
Persoon belast met dagelijks bestuur 0824.746.161   Sinds 13 december 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Installateur in centrale verwarming
Sinds 24 september 2001
 
Elektrotechnisch installateur
Sinds 24 september 2001
 
Sanitair installateur - loodgieter
Sinds 24 september 2001
 
Install.van verwarming met gas met individuele toestellen
Sinds 24 september 2001
 
Aann.van zinkw en met.dakbedek.van gebouwen
Sinds 24 september 2001
 
Aann.voor het waterdichtmaken van bouwwerken
Sinds 24 september 2001
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 24 september 2001
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 1966
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  46.731 -  Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug