shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0400.141.331
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 september 1966
Begindatum:1 september 1966
Naam:DE WITTE
Naam in het Nederlands, sinds 11 juli 1997
Adres van de zetel: Oosterzelesteenweg 123
9230 Wetteren
Sinds 15 maart 2002
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 1 september 1966
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0671.542.183   Sinds 17 november 2023
Bestuurder Ockerman ,  An  Sinds 17 november 2023
Vaste vertegenwoordiger Vandaele ,  Anthony  (0671.542.183)   Sinds 17 november 2023
Gedelegeerd bestuurder 0671.542.183   Sinds 17 november 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 23 februari 2007
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1967
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  46.731  -  Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.331  -  Plaatsen van vloer- en wandtegels
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  68.100  -  Handel in eigen onroerend goed
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  46.731 -  Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 684.130,47 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0458.264.325 (YASKO)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 juni 2014
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug