shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0401.340.765
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 3 mei 1965
Begindatum:3 mei 1965
Naam:Purmo Group Belgium
Taal van de naam niet gespecifieerd, sinds 28 november 2019
Adres van de zetel: Vogelsancklaan 250
3520 Zonhoven
Sinds 1 oktober 1990
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 3 mei 1965
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder AARTS ,  ANTOINE  Sinds 13 juni 2005
Bestuurder Mondelaers ,  Brenda  Sinds 1 juni 2022
Bestuurder Struyf ,  Johan  Sinds 1 september 2016
Gedelegeerd bestuurder AARTS ,  ANTOINE  Sinds 1 juni 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1966
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  25.210  -  Vervaardiging van radiatoren en ketels voor centrale verwarming
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  46.742  -  Groothandel in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming
Sinds 8 december 2016
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  25.210 -  Vervaardiging van radiatoren en ketels voor centrale verwarming
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 2.462.525,40 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0429.260.731 (RADSON HOLDING)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 16 juli 1998
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0429.260.731 (RADSON HOLDING)   sinds 16 juli 1998
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug