shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0401.874.760
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 20 juli 1948
Begindatum:20 juli 1948
Naam:VAILLANT GROUP BELGIUM
Taal van de naam niet gespecifieerd, sinds 30 juni 2023
Adres van de zetel: Golden Hopestraat 15
1620 Drogenbos
Sinds 1 januari 1974
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 20 juli 1948
Aantal vestigingseenheden (VE): 4  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Meier ,  Dr. Andreas  Sinds 1 januari 2024
Bestuurder PRIESCHING ,  BARBARA  Sinds 25 april 2022
Bestuurder REINS ,  FREDERIK  Sinds 25 april 2022
Bestuurder Van Thielen ,  Nicolas  Sinds 20 januari 2024
Bestuurder Willems ,  Roel  Sinds 25 april 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 1947
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  46.742  -  Groothandel in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming
Sinds 20 juli 2008
Btw 2008  33.110  -  Reparatie van producten van metaal
Sinds 1 maart 2022
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  46.742 -  Groothandel in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 3.722.016,60 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0407.174.623 (Saunier Duval Belgique - Saunier Duval België)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 juni 2023
0838.048.920 (Bulex Services)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 juni 2023
0402.616.019 (Vaillant Service)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 25 februari 1994
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0402.616.019 (Vaillant Service)   sinds 25 februari 1994
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug