shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0402.947.797
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 5 maart 1963
Begindatum:5 maart 1963
Naam:EQUANS Services
Naam in het Nederlands, sinds 1 januari 2022
EQUANS Services
Naam in het Frans, sinds 1 januari 2022
Adres van de zetel: Koning Albert II-laan 19
1210 Sint-Joost-ten-Node
Sinds 1 januari 2023
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:
WWW.EQUANS.BE Sinds 20 april 2022
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 5 maart 1963
Aantal vestigingseenheden (VE): 5  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 6 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Vrijstelling niet - KMO
Sinds 14 januari 2022
Vrijstelling
Sinds 14 januari 2022
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1963
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Erkenning als aannemer van werken
BELAC - Beproevingslaboratorium
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  81.100  -  Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen
Sinds 22 april 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  81.100 -  Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 6.566.350,00 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0402.956.806 (ELYO)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 6 augustus 2003
0472.939.831 (LOGISTIC ORGANISATION GROUP)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 juni 2021
0422.447.173 (Ecom Services)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 1 januari 2022
0428.168.787 (BEKOTEC)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 22 juni 2001
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0428.168.787 (BEKOTEC)   sinds 22 juni 2001
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug