shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0402.969.474
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 30 april 1965
Begindatum:30 april 1965
Naam:IMTECH BELGIE
Naam in het Nederlands, sinds 1 januari 2012
IMTECH BELGIUM OU EN FRANCAIS IMTECH BELGIQUE OU EN NEERLANDAIS IMTECH BELGIE
Naam in het Frans, sinds 1 januari 2012
Adres van de zetel: Industrielaan 28
1070 Anderlecht
Sinds 3 januari 1989
Telefoonnummer:
02 558 59 11 Sinds 3 januari 1989(1)
Faxnummer:
02 520 93 03 Sinds 3 januari 1989(1)
E-mail:
info@imtech.beSinds 3 april 2023
Webadres:
www.imtech.be Sinds 3 januari 1989(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 20 augustus 1968
Aantal vestigingseenheden (VE): 7  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0537.167.687   Sinds 21 december 2023
Bestuurder 0793.755.849   Sinds 2 januari 2023
Bestuurder Groes ,  Erik  Sinds 17 april 2023
Vaste vertegenwoordiger Weemaes ,  Bert  (0537.167.687)   Sinds 21 december 2023
Vaste vertegenwoordiger Dalemans ,  Yannick  (0793.755.849)   Sinds 2 januari 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Vrijstelling niet - KMO
Sinds 26 februari 2010
Vrijstelling
Sinds 26 februari 2010
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1966
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 5 mei 2016
Btw 2008  33.110  -  Reparatie van producten van metaal
Sinds 5 mei 2016
Btw 2008  33.200  -  Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen
Sinds 5 mei 2016
Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 5 mei 2016
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  43.222 -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 17.556.342,57 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0405.001.229 (abi Imtech)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 april 2004
0408.078.901 (Gomala Imtech)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 april 2004
0428.674.672 (IMTECH BELGIUM PROJECTS)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 april 2004
0452.520.242 (ELECTRO IMTECH AUTOMATION)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 april 2004
0412.549.908 (Imtech Maintenance)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 28 juli 2010
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug