shadow
 

Opgelet ! Deze entiteit werd stopgezet. De getoonde gegevens weerspiegelen de toestand op het moment van stopzetting van de entiteit.


Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0403.168.820
Status:Stopgezet
Sinds 14 april 2023
Rechtstoestand: Fusie door overneming
Sinds 14 april 2023
Begindatum:1 februari 1954
Naam:Y A KA
Naam in het Frans, sinds 12 februari 2015
Adres van de zetel: Louizalaan 209A   bus 7
1050 Elsene
Sinds 1 januari 2023
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 1 februari 1954
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Murat ,  Rahime  Sinds 30 juni 2014
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  95.240  -  Reparatie van meubelen en stoffering
Sinds 4 mei 2017
Btw 2008  53.200  -  Overige posterijen en koeriers
Sinds 11 september 2015
Btw 2008  74.109  -  Overige activiteiten van gespecialiseerde designers
Sinds 11 september 2015
Btw 2008  82.110  -  Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
Sinds 11 september 2015
Btw 2008  82.300  -  Organisatie van congressen en beurzen
Sinds 4 mei 2017
Btw 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 11 september 2015
Btw 2008  85.592  -  Beroepsopleiding
Sinds 11 september 2015
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Deze entiteit  is opgeslorpt door   0428.007.253 (RSK GROUP)   sinds 14 april 2023
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", van 1 januari 2020 tot Bestuurder, gelezen worden als "14 april 2023".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug