shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0403.598.687
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 januari 1968
Begindatum:1 januari 1968
Naam:BOSCH THERMOTECHNOLOGY
Naam in het Nederlands, sinds 27 december 2007
Adres van de zetel: Zandvoortstraat 47
2800 Mechelen
Sinds 1 januari 2018
Telefoonnummer:
015465600 Sinds 1 januari 2019
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 20 april 1989
Aantal vestigingseenheden (VE): 4  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Güngör ,  Emre  Sinds 6 november 2023
Bestuurder Van Dael ,  Walter  Sinds 6 november 2023
Persoon belast met dagelijks bestuur Van Dael ,  Walter  Sinds 1 juli 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1958
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  46.742  -  Groothandel in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming
Sinds 15 maart 2016
Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 29 oktober 2020
Btw 2008  46.431  -  Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur
Sinds 15 maart 2016
Btw 2008  46.494  -  Groothandel in niet-elektrische huishoudelijke artikelen
Sinds 15 maart 2016
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  46.742 -  Groothandel in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 3.580.000,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0421.008.407 (FERROBEL)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 juni 2000
0433.455.386 (BUDERUS HEYLEN)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 juni 2010
0404.658.165 (Servico)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 31 mei 2013
0461.106.029 (BUDERUS BELGIUM)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 30 maart 1999
0403.555.335 (Centre Heating)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 31 maart 1999
0421.008.407 (FERROBEL)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 30 juni 2000
0433.455.386 (BUDERUS HEYLEN)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 30 juni 2000
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0461.106.029 (BUDERUS BELGIUM)   sinds 10 maart 1999
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0403.555.335 (Centre Heating)   sinds 31 maart 1999
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0421.008.407 (FERROBEL)   sinds 30 juni 2000
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0433.455.386 (BUDERUS HEYLEN)   sinds 30 juni 2000
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug