shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0403.761.411
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 8 april 2021
Begindatum:12 juli 1966
Naam:PEVABOUW
Naam in het Nederlands, sinds 18 december 2014
Adres van de zetel: Wijnegemsteenweg 110   bus 4
2160 Wommelgem
Sinds 1 november 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 12 juli 1966
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Valentijn ,  Petrus  Sinds 18 december 2014
Curator (aanstelling door rechtbanken) Vande Casteele ,  Benjamin  Sinds 8 april 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Ruwbouw
Sinds 30 januari 2015
 
Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten
Sinds 30 januari 2015
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid tegel-,marmer- en natuursteenactiviteiten
Sinds 30 januari 2015
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 30 januari 2015
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  71.111  -  Bouwarchitecten
Sinds 18 december 2014
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug