shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0403.827.529
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 17 januari 1949
Begindatum:17 januari 1949
Naam:Bouwbedrijf Floré
Naam in het Nederlands, sinds 3 november 1970
Adres van de zetel: Schaarbeekstraat(MEL) 21
9120 Beveren
Sinds 27 december 2004
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 3 november 1970
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0466.404.011   Sinds 30 december 2010
Vaste vertegenwoordiger Duhamel ,  Aiko  (0466.404.011)   Sinds 30 december 2010
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Vrijstelling niet - KMO
Sinds 16 februari 2011
Vrijstelling
Sinds 16 februari 2011
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1945
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  68.311  -  Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  41.203 -  Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 100.000,00 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0419.531.631 (BRUINHART)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 28 december 2006
0403.827.430 (Ramenfabriek Floré)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 31 oktober 1984
0417.644.584 (Belgium Rental Company)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 31 oktober 1984
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0403.827.430 (Ramenfabriek Floré)   sinds 31 oktober 1984
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0417.644.584 (Belgium Rental Company)   sinds 31 oktober 1984
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug