shadow
 

Opgelet ! Deze entiteit werd stopgezet. De getoonde gegevens weerspiegelen de toestand op het moment van stopzetting van de entiteit.


Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0403.837.130
Status:Stopgezet
Sinds 1 mei 2023
Rechtstoestand: Fusie door overneming
Sinds 1 mei 2023
Begindatum:26 april 1948
Naam:Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij Arro Antwerpen
Naam in het Nederlands, sinds 26 oktober 1993
Afkorting: SBK ARRO Antwerpen
Naam in het Nederlands, sinds 26 oktober 1993
Adres van de zetel: Gijsbrecht van Deurnelaan 22
2100 Antwerpen
Sinds 5 februari 2004
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 1 november 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 0
 
 

Functies

Er zijn 11 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 1985
Aanbestedende overheid
Sinds 26 april 1948
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  41.101  -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  64.999  -  Overige financiële dienstverlening
Sinds 1 september 2016
Btw 2008  68.100  -  Handel in eigen onroerend goed
Sinds 1 september 2016
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 19.840,00 EUR
Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Deze entiteit  is opgeslorpt door   0403.795.657 (WOONHAVEN ANTWERPEN)   sinds 1 mei 2023
0404.717.157 (Gewestelijke Maatschappij voor Kleine Landeigendom voor Noord-en Zuid Antwerpen)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 26 oktober 1993
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0404.717.157 (Gewestelijke Maatschappij voor Kleine Landeigendom voor Noord-en Zuid Antwerpen)   sinds 26 oktober 1993
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)In toepassing van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de term "Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" sinds 1 januari 2020 gelezen worden als "Coöperatieve vennootschap" indien de vennootschap voldoet aan de definitie van een coöperatieve vennootschap zoals opgenomen in artikel 6:1 van het bovengenoemde Wetboek.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug