shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0404.667.766
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 28 februari 1959
Begindatum:28 februari 1959
Naam:Thiers-Horizon
Naam in het Nederlands, sinds 1 januari 1968
Adres van de zetel: Brechtsebaan 116
2900 Schoten
Sinds 1 oktober 1990
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 28 februari 1959
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Vermeiren ,  Frederic  Sinds 15 oktober 2018
Bestuurder Vermeiren ,  Julie  Sinds 15 oktober 2018
Bestuurder Vermeiren ,  Kristof  Sinds 15 juni 1997
Persoon belast met dagelijks bestuur Vermeiren ,  Kristof  Sinds 15 juni 1997
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 20 juni 2012
Vrijstelling
Sinds 20 juni 2012
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 april 1959
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  46.731  -  Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.291 -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 206.000,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0419.161.645 (THIERS - HORIZON - ISOLATION)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 22 december 2022
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug