shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0404.671.528
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 16 augustus 1950
Begindatum:16 augustus 1950
Naam:De Centrale Verwarming Van den Branden-Marynen en Co
Naam in het Nederlands, sinds 16 augustus 1950
Adres van de zetel: Cleydaellaan 16   bus 7
2630 Aartselaar
Extra adresinfo: Unit 15
Sinds 1 januari 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 16 augustus 1950
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Marynen ,  Annick  Sinds 1 maart 2004
Bestuurder Van Goethem ,  Sven  Sinds 1 maart 2004
Gedelegeerd bestuurder Marynen ,  Annick  Sinds 1 maart 2004
Gedelegeerd bestuurder Van Goethem ,  Sven  Sinds 1 maart 2004
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 18 februari 2008
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 oktober 1950
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.222 -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 61.973,00 EUR
Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug