shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0404.801.388
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 24 april 1964
Begindatum:24 april 1964
Naam:Transpico
Naam in het Nederlands, sinds 24 april 1964
Adres van de zetel: Matenstraat 210
2845 Niel
Sinds 1 oktober 1990
Telefoonnummer:
+32 3 888 23 45 Sinds 1 oktober 1990(1)
Faxnummer:
+32 3 844 24 08 Sinds 1 oktober 1990(1)
E-mail:
d.naegels@transpico.beSinds 1 oktober 1990(1)
Webadres:
www.transpico.be Sinds 1 oktober 1990(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 24 april 1964
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0457.424.383   Sinds 31 maart 2003
Bestuurder Naegels ,  Dino  Sinds 21 november 2005
Bestuurder Voordeckers ,  Lars  Sinds 20 mei 1997
Vaste vertegenwoordiger Verkest ,  Erik  (0457.424.383)   Sinds 31 maart 2003
Gedelegeerd bestuurder Voordeckers ,  Lars  Sinds 22 november 2016
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 april 1964
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  49.420  -  Verhuisbedrijven
Sinds 1 juli 2015
Btw 2008  41.102  -  Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
Sinds 1 juli 2015
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  49.420 -  Verhuisbedrijven
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 62.000,00 EUR
Jaarvergadering september
Einddatum boekjaar 31 maart
 
 

Linken tussen entiteiten

0478.043.120 (HERKULES)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 27 september 2019
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug