shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0405.210.768
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 22 januari 1956
Begindatum:22 januari 1956
Naam:Gebr. Reubens
Naam in het Nederlands, sinds 24 januari 1986
Adres van de zetel: De Klerckstraat 39
8300 Knokke-Heist
Sinds 29 juni 2015
Telefoonnummer:
050602109 Sinds 29 juni 2015(1)
Faxnummer:
050623220 Sinds 29 juni 2015(1)
E-mail:
freubens@village.uunet.beSinds 29 juni 2015(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 22 januari 1956
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Vaste vertegenwoordiger Reubens ,  Raf  (0844.338.478)   Sinds 30 juni 2012
Vaste vertegenwoordiger Reubens ,  Frank  (0844.338.676)   Sinds 30 juni 2012
Zaakvoerder (3)0844.338.478   Sinds 30 juni 2012
Zaakvoerder (3)0844.338.676   Sinds 30 juni 2012
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1953
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

RSZ2008  43.222 -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(3)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug