shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0405.474.846
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 januari 1967
Begindatum:1 januari 1967
Naam:Bouwondernemingen Delporte en Zonen ou Société de Construction Delporte & fils
Naam in het Frans, sinds 3 juli 2008
Adres van de zetel: Marmousetsstraat(KOM) 5
7780 Comines-Warneton
Sinds 1 januari 2019(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 14 januari 1988
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0885.163.107   Sinds 1 januari 2010
Bestuurder Baele ,  Dominiek  Sinds 26 september 2014
Vaste vertegenwoordiger Delporte ,  Wim  (0885.163.107)   Sinds 1 januari 2010
Gedelegeerd bestuurder 0885.163.107   Sinds 1 januari 2010
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Ruwbouw
Sinds 29 december 2008
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1967
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  43.996 -  Chapewerken
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 62.000,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0445.633.935 (EQUIPMA)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 26 mei 2020
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1) De wijziging die aan het adres werd aangebracht is puur technisch en dit omwille van een verandering in de gebruikte codes voor de adresgegevens.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug