shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0406.087.035
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 8 januari 1969
Begindatum:8 januari 1969
Naam:Verenigde Bouwpromotors
Taal van de naam niet gespecifieerd, sinds 29 augustus 1973
Afkorting: V.B.P.
Taal van de naam niet gespecifieerd, sinds 29 augustus 1973
Adres van de zetel: Indiëstraat 67 Stratenplan
2000 Antwerpen
Sinds 6 februari 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 29 augustus 1973
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 6 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 1.122.900 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Activiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

Naar boven   Terug