shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0406.129.003
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 24 oktober 1968
Begindatum:24 oktober 1968
Naam:VEOLIA NV-SA
Naam in het Nederlands, sinds 15 januari 2015
VEOLIA NV-SA
Naam in het Frans, sinds 15 januari 2015
Adres van de zetel: Poincarélaan 78-79
1060 Sint-Gillis (bij-Brussel)
Sinds 1 mei 2023
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 24 oktober 1968
Aantal vestigingseenheden (VE): 12  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 6 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Vrijstelling niet - KMO
Sinds 21 november 2022
Vrijstelling
Sinds 21 november 2022
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 oktober 1968
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
Aanbestedende overheid
Sinds 24 oktober 1968
 
 

Toelatingen

Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  81.100  -  Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen
Sinds 20 november 2019
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  81.100 -  Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 19.613.800,00 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0894.542.809 (COMPAGNIE FINANCIERE DE PLACEMENTS)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 31 december 2015
0894.628.426 (VEOLIA ENVIRONNEMENT EUROPE SERVICES)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 31 december 2015
0475.421.744 (VEOLIA WATER INDUSTRIAL OPERATIONS BENELUX)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 december 2016
0400.088.376 (Etablissements Francis et Tytgat)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 1 januari 2017
0422.217.046 (MULDERS COOLTEC)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 juni 2017
0406.944.197 (DALFA)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 28 maart 2023
0439.062.580 (INFRA-PLANT GYSENS)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 17 april 1993
0402.938.691 (Sarco)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 24 juni 1998
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0402.938.691 (Sarco)   sinds 24 juni 1998
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug