shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0406.347.846
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 februari 1968
Begindatum:1 februari 1968
Naam:DIAPAL
Naam in het Nederlands, sinds 20 december 2021
Adres van de zetel: Bekedijkstraat 1
8490 Jabbeke
Sinds 1 oktober 1990
Telefoonnummer:
050/ 81 91 70 Sinds 1 oktober 1990(1)
Faxnummer:
050/ 81 91 88 Sinds 1 oktober 1990(1)
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:
www.diapal.be Sinds 1 oktober 1990(1)
www.diapal.be Sinds 20 december 2021
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 1 februari 1968
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 12 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 24 september 2009
Vrijstelling
Sinds 24 september 2009
Vrijstelling niet - KMO
Sinds 24 september 2009
Vrijstelling
Sinds 24 september 2009
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1968
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  31.020  -  Vervaardiging van keukenmeubelen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 22 februari 2013
Btw 2008  46.471  -  Groothandel in huismeubilair
Sinds 22 februari 2013
Btw 2008  47.591  -  Detailhandel in huismeubilair in gespecialiseerde winkels
Sinds 22 februari 2013
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  31.020 -  Vervaardiging van keukenmeubelen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 61.500,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug