shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0406.503.937
(Dit ondernemingsnummer vervangt 0403.235.532 afgesloten sinds 06/04/2011)
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 20 september 1962
Begindatum:20 september 1962
Naam:MANUFACTURES PORCELAINES DE BRUXELLES - BOX BRUSSELS
Naam in het Frans, sinds 16 november 2007
Afkorting: MANUFACTURES PORCELAINES DE BRUXELLES
Naam in het Frans, sinds 16 november 2007
BOX BRUSSELS
Taal van de naam niet gespecifieerd, sinds 16 november 2007
Adres van de zetel: Paleizenstraat over de Bruggen 492
1020 Brussel
Sinds 20 september 1962
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 29 september 1983
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 7 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 april 2010
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  23.410  -  Vervaardiging van huishoudelijk en sieraardewerk
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  49.420 -  Verhuisbedrijven
Sinds 1 april 2010
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 74.368,06 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Dit ondernemingsnummer vervangt 0403.235.532 afgesloten sinds 06/04/2011
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
0406.503.937 0403.235.532

Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
0406.503.937

Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
0406.503.937 0403.235.532

Werkgeversrepertorium
0406.503.937

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug