shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0406.590.643
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 22 april 1969
Begindatum:22 april 1969
Naam:Brink's Solutions Belgium
Naam in het Nederlands, sinds 28 mei 2020
Adres van de zetel: Spoorwegstraat 20
1702 Dilbeek
Sinds 24 april 2023
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
contact.be@brinks.comSinds 28 mei 2020
Webadres:
www.brinks.com Sinds 28 mei 2020
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 22 april 1969
Aantal vestigingseenheden (VE): 4  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Benoit ,  Kris  Sinds 26 maart 2020
Bestuurder Coppens ,  Andreas  Sinds 26 maart 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Vrijstelling niet - KMO
Sinds 27 september 2011
Vrijstelling
Sinds 27 september 2011
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 1970
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  80.100  -  Particuliere beveiliging
Sinds 28 januari 2011
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  80.100 -  Particuliere beveiliging
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 12.070.473,04 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0450.405.543 (F en S SERVICES)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 31 oktober 2000
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0450.405.543 (F en S SERVICES)   sinds 31 oktober 2000
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug