shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0406.721.889
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 juni 1969
Begindatum:1 juni 1969
Naam:STALLO
Naam in het Nederlands, sinds 1 januari 2000
Adres van de zetel: Eekhoekstraat 89   bus A
9270 Laarne
Sinds 15 juli 2007
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
antoine@stallo-industrie.beSinds 11 oktober 2021
Webadres:
www.stalloindustrie.com Sinds 11 oktober 2021
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 22 oktober 2013
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Raman ,  Antoine  Sinds 25 mei 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Installateur frigorist
Sinds 1 september 2005
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 september 2005
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 23 november 2018
 
Elektrotechniek
Sinds 23 november 2018
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 april 1969
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 23 november 2018
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 23 november 2018
Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.222 -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 80.734,48 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0427.190.671 (Stallo Automatische Systemen)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 22 oktober 2013
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug