shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0407.117.809
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 27 maart 1970
Begindatum:27 maart 1970
Naam:TECHNICAL MAINTENANCE SERVICE
Naam in het Nederlands, sinds 4 juli 1995
Afkorting: T.M.S
Naam in het Nederlands, sinds 4 juli 1995
Adres van de zetel: Preflexbaan 167
1740 Ternat
Sinds 27 augustus 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 25 januari 1992
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0763.728.510   Sinds 9 maart 2022
Vaste vertegenwoordiger Hendrickx ,  Danny  (0763.728.510)   Sinds 9 maart 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Installateur in centrale verwarming
Sinds 7 juli 1998
 
Elektrotechnisch installateur
Sinds 7 juli 1998
 
Sanitair installateur - loodgieter
Sinds 7 juli 1998
 
Install.van verwarming met gas met individuele toestellen
Sinds 7 juli 1998
 
Installateur frigorist
Sinds 7 juli 1998
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 3 februari 2014
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 3 februari 2014
 
Elektrotechniek
Sinds 3 februari 2014
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 oktober 1995
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 3 februari 2014
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 3 februari 2014
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 3 februari 2014
Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  46.494  -  Groothandel in niet-elektrische huishoudelijke artikelen
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.222 -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 250.000,00 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug