shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0408.064.350
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 9 februari 1971
Begindatum:9 februari 1971
Naam:SABCOBEL HEIDI FRIGOS
Naam in het Nederlands, sinds 12 mei 1999
Afkorting: SABCOBEL en HEIDI FRIGOS
Naam in het Nederlands, sinds 12 mei 1999
Adres van de zetel: Industriepark-West 62
9100 Sint-Niklaas
Sinds 1 oktober 1990
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 23 januari 1985
Aantal vestigingseenheden (VE): 3  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 6 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Installateur frigorist
Sinds 17 mei 2016
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 17 mei 2016
 
Elektrotechniek
Sinds 17 mei 2016
 
Algemeen aannemer
Sinds 17 mei 2016
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1971
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 17 mei 2016
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 17 mei 2016
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 17 mei 2016
Beroepsbekwaamheid installateur-frigorist
Sinds 17 mei 2016
Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  28.250  -  Vervaardiging van machines en apparaten voor de koeltechniek en de klimaatregeling, voor niet-huishoudelijk gebruik
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 30 maart 2016
Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 30 maart 2016
Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 30 maart 2016
Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 30 maart 2016
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.222 -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 1.263.677,81 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0436.971.835 (FRICOBEL)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 31 juli 2017
0432.809.941 (CARLO QUISQUATER - QUISQUATER)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 29 juli 2022
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug