shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0408.367.030
(Dit ondernemingsnummer vervangt 0850.841.042 afgesloten sinds 24/09/2012 en 0364.350.509 afgesloten sinds 22/07/2014)
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 2 juni 1928
Begindatum:2 juni 1928
Naam:FONDS FEDERAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE - FEDERAAL FONDS VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK
Taal van de naam niet gespecifieerd, sinds 8 december 2006
Afkorting: F.F.R.S. - F.F.W.O.
Taal van de naam niet gespecifieerd, sinds 8 december 2006
Adres van de zetel: Egmontstraat 5 Stratenplan
1000 Brussel
Sinds 1 maart 1996
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Instelling van openbaar nut
Sinds 2 juni 1928
Aantal vestigingseenheden (VE): 0
 
 
Functies
Er zijn 27 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Aanbestedende overheid
Sinds 2 juni 1928
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
0364.350.311 (Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 1 oktober 1996
0364.350.509 (Fonds National de la Recherche Scientifique - Communauté Francaise)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 1 oktober 1996
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0364.350.311 (Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen)   sinds 1 oktober 1996
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0364.350.509 (Fonds National de la Recherche Scientifique - Communauté Francaise)   sinds 1 oktober 1996
 
 
Activiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

Naar boven   Terug