shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0408.749.585
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 januari 1936
Begindatum:1 januari 1936
Naam:kONINKLIJKE BEROEPSVERENIGING DER AANNEMERS VAN BEGRAFENISSEN VAN ANTWERPEN
Taal van de naam niet gespecifieerd, sinds 26 april 2004
Adres van de zetel: Drakenhoflaan 21
2100 Antwerpen
Sinds 1 januari 1936
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Beroepsvereniging (1)
Sinds 1 januari 1936
Aantal vestigingseenheden (VE): 0
 
 

Functies

Bestuurder Cambie ,  Frédéric  Sinds 28 februari 2016
Bestuurder De Waele ,  Joeri  Sinds 28 februari 2016
Bestuurder Dexters ,  Johan  Sinds 28 februari 2016
Bestuurder Haast ,  Ronny  Sinds 28 februari 2016
Bestuurder Noppe ,  Guy  Sinds 28 februari 2016
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Activiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Bij toepassing van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, is de rechtsvorm "Beroepsvereniging", sinds 1 januari 2024, van rechtswege omgezet in "Vereniging zonder winstoogmerk".


Naar boven   Terug