shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0411.519.431
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 8 oktober 1971
Begindatum:8 oktober 1971
Naam:G4S SECURE SOLUTIONS
Naam in het Frans, sinds 5 december 2011
Adres van de zetel: Picardstraat 7   bus 100
1000 Brussel
Sinds 1 december 2020
Telefoonnummer:
027125912 Sinds 7 oktober 2021
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 8 oktober 1971
Aantal vestigingseenheden (VE): 6  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Bourgois ,  Bruin  Sinds 18 januari 2021
Bestuurder Charlet ,  Hugo  Sinds 1 december 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Vrijstelling niet - KMO
Sinds 28 februari 2013
Vrijstelling
Sinds 28 februari 2013
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1972
Onderworpen aan btw
Sinds 1 oktober 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  80.100  -  Particuliere beveiliging
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  80.100 -  Particuliere beveiliging
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 15.546.939,71 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0424.298.586 (EUROGUARD)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 27 mei 2003
0419.246.866 (Creco)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 3 maart 2009
0402.725.093 (Intergarde)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 31 oktober 1989
0415.661.133 (Seceurop Belgium)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 28 september 2000
0422.293.458 (SECOM)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 31 oktober 2000
0460.556.196 (SECEUROP BELGIUM RECEPTIESERVICE)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 17 februari 2003
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0402.725.093 (Intergarde)   sinds 28 oktober 1989
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0415.661.133 (Seceurop Belgium)   sinds 28 september 2000
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0422.293.458 (SECOM)   sinds 31 oktober 2000
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0439.864.415 (G4S TRAINING & CONSULTANCY SERVICES)   sinds 31 oktober 2000
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0460.556.196 (SECEUROP BELGIUM RECEPTIESERVICE)   sinds 17 februari 2003
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug