shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0411.526.359
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 15 september 1971
Begindatum:15 september 1971
Naam:Groenweghe
Naam in het Nederlands, sinds 15 september 1971
Adres van de zetel: Dikkebusseweg 32
8900 Ieper
Sinds 15 september 1971
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 15 september 1971
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Groenweghe ,  Dirk  Sinds 19 maart 1996
Zaakvoerder (2) Groenweghe ,  Philip  Sinds 19 maart 1996
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Aannemer schrijnwerker-timmerman
Sinds 7 augustus 1997
 
Installateur in centrale verwarming
Sinds 7 augustus 1997
 
Aannemer plafonneerder-cementwerker
Sinds 7 augustus 1997
 
Aannemer van metsel-en betonwerken
Sinds 7 augustus 1997
 
Aannemer tegelzetter
Sinds 7 augustus 1997
 
Elektrotechnisch installateur
Sinds 7 augustus 1997
 
Aannemer van glaswerken
Sinds 7 augustus 1997
 
Sanitair installateur - loodgieter
Sinds 7 augustus 1997
 
Install.van verwarming met gas met individuele toestellen
Sinds 7 augustus 1997
 
Aann.van zinkw en met.dakbedek.van gebouwen
Sinds 7 augustus 1997
 
Aann.van niet-metalen dakbedekkingen van gebouwen
Sinds 7 augustus 1997
 
Installateur frigorist
Sinds 7 augustus 1997
 
Fabrikant-installateur van lichtreclames
Sinds 7 augustus 1997
 
Aann.voor het waterdichtmaken van bouwwerken
Sinds 7 augustus 1997
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 7 augustus 1997
 
Detail handel
Sinds 7 augustus 1997
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 oktober 1971
Onderworpen aan btw
Sinds 1 december 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  43.222 -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug