shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0411.680.074
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 3 december 1971
Begindatum:3 december 1971
Naam:Firma Dewal
Naam in het Nederlands, sinds 3 december 1971
Adres van de zetel: Raymond Delahayelaan 7
2500 Lier
Sinds 26 november 1974
Telefoonnummer:
03/4804873 Sinds 26 november 1974(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@dewal.beSinds 26 november 1974(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 3 december 1971
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (3) Dedeurwaerder ,  Koen  Sinds 25 januari 2012
Zaakvoerder (3) Van Dijck ,  Ann  Sinds 1 juli 2017
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 24 oktober 2012
 
Masseur/masseuse
Sinds 4 juli 2017
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1972
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 24 oktober 2012
Beroepsbekwaamheid masseur/masseuse
Sinds 4 juli 2017
Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  93.299  -  Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g.
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(3)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug