shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0411.969.490
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 februari 1972
Begindatum:1 februari 1972
Naam:TIMMERMAN ENERGY & HEAT SOLUTIONS
Naam in het Nederlands, sinds 19 november 2010
Adres van de zetel: Slachthuisstraat 14
9900 Eeklo
Sinds 22 april 1977
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 20 april 1989
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0825.473.166   Sinds 3 mei 2010
Bestuurder Buyck ,  Emmanuël  Sinds 10 mei 2022
Bestuurder Lambaere ,  Lieven  Sinds 3 mei 2010
Vaste vertegenwoordiger Desnoeck Van Eeckhoutte ,  Dirk  (0825.473.166)   Sinds 3 mei 2010
Gedelegeerd bestuurder 0825.473.166   Sinds 3 mei 2010
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 8 juli 2011
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1972
Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 1972
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 8 juli 2011
Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  25.300 -  Vervaardiging van stoomketels, exclusief warmwaterketels voor centrale verwarming
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 1.100.000,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0413.598.397 (ALGEMENE METAAL ONDERNEMING WILLI BIHL)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 19 november 2010
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug