shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0412.540.109
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 21 augustus 1972
Begindatum:21 augustus 1972
Naam:JUMI BELGIUM
Naam in het Nederlands, sinds 27 juni 2022
Adres van de zetel: Katteweidelaan 39
3590 Diepenbeek
Sinds 14 december 2005
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 24 december 1974
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder America ,  Augusta  Sinds 14 december 2005
Bestuurder Philips ,  Erika  Sinds 14 december 2005
Bestuurder Vanspauwen ,  Neal  Sinds 27 juni 2022
Bestuurder Vanspauwen ,  Nick  Sinds 1 januari 2016
Gedelegeerd bestuurder Philips ,  Erika  Sinds 1 oktober 2015
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 oktober 1972
Onderworpen aan btw
Sinds 1 september 1972
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  22.290  -  Vervaardiging van andere producten van kunststof
Sinds 16 maart 2016
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  22.290 -  Vervaardiging van andere producten van kunststof
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 5.569.100,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug