shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0413.059.454
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 15 maart 1973
Begindatum:15 maart 1973
Naam:Bouw Francis Bostoen
Naam in het Nederlands, sinds 10 juli 2014
Afkorting: Bostoen
Naam in het Nederlands, sinds 10 juli 2014
Adres van de zetel: Pauline Van Pottelsberghelaan 22
9051 Gent
Sinds 8 februari 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 15 maart 1973
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 8 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1985
Onderworpen aan btw
Sinds 1 september 1977
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  41.101  -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 27.400.000,00 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0400.054.229 (Scaldimo - Promoties)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 15 maart 2013
0874.514.683 (BOSTOEN APPARTEMENTEN)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 10 juli 2014
0412.611.967 (Interplan)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 20 oktober 1984
0420.394.931 (Imexco)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 3 augustus 1990
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0412.611.967 (Interplan)   sinds 20 december 1984
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0420.394.931 (Imexco)   sinds 3 augustus 1990
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug