shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0413.387.868
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 14 juni 1973
Begindatum:14 juni 1973
Naam:Dubois
Naam in het Nederlands, sinds 5 mei 2006
Adres van de zetel: Knokbeeklaan 98
8930 Menen
Sinds 6 mei 2000
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 14 juni 1973
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0839.191.540   Sinds 17 september 2012
Bestuurder Decraemer ,  Isabelle  Sinds 17 september 2012
Vaste vertegenwoordiger Hellemans ,  Erik  (0839.191.540)   Sinds 17 september 2012
Gedelegeerd bestuurder 0839.191.540   Sinds 17 september 2012
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Installateur frigorist
Sinds 4 november 2013
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 4 november 2013
Vrijstelling
Sinds 4 november 2013
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 4 november 2013
Vrijstelling
Sinds 4 november 2013
Elektrotechniek
Sinds 4 november 2013
Vrijstelling
Sinds 4 november 2013
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 oktober 1973
Onderworpen aan btw
Sinds 1 oktober 1973
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid installateur-frigorist
Sinds 4 november 2013
Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  46.431  -  Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  47.540  -  Detailhandel in elektrische huishoudapparaten in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.222 -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 150.000,00 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug