shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0413.795.961
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 8 januari 1974
Begindatum:8 januari 1974
Naam:FLEX
Taal van de naam niet gespecifieerd, sinds 8 januari 1974
Adres van de zetel: Avenue Robert Schuman 191
1401 Nivelles
Sinds 15 juli 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 8 januari 1974
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0761.334.885   Sinds 8 januari 2021
Bestuurder 0761.760.103   Sinds 19 januari 2021
Vaste vertegenwoordiger Angelini ,  Jean-Marc  (0761.334.885)   Sinds 8 januari 2021
Vaste vertegenwoordiger Passagez ,  Quentin  (0761.760.103)   Sinds 19 januari 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1974
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1974
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  16.230  -  Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk
Sinds 12 juni 2017
Btw 2008  25.120  -  Vervaardiging van metalen deuren en vensters
Sinds 12 juni 2017
Btw 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 12 juni 2017
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  25.120 -  Vervaardiging van metalen deuren en vensters
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug