shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0414.126.256
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 april 1974
Begindatum:1 april 1974
Naam:VERDEGEM BOUW
Naam in het Nederlands, sinds 1 april 1974
Adres van de zetel: Koning Leopoldstraat 84
9920 Lievegem
Sinds 1 januari 2019
Telefoonnummer:
+32 9 370 71 20 Sinds 10 juli 2018(1)
Faxnummer:
+32 9 372 45 01 Sinds 10 juli 2018(1)
E-mail:
info@verdegem-bouw.beSinds 10 juli 2018(1)
Webadres:
www.verdegem-bouw.be Sinds 10 juli 2018(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 1 april 1974
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0471.745.147   Sinds 26 mei 2001
Bestuurder Vermeire ,  Hendrik  Sinds 29 september 2020
Vaste vertegenwoordiger Verdegem ,  Felix  (0471.745.147)   Sinds 12 mei 2004
Gedelegeerd bestuurder 0471.745.147   Sinds 26 oktober 2004
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Vrijstelling niet - KMO
Sinds 26 oktober 2009
Vrijstelling
Sinds 26 oktober 2009
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 mei 1974
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 3.112.000,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug